WorkXplore - AnnotationsWorkXplore - Automatic AnnotationsWorkXplore - Composite-curves

Tvorba

WorkXplore nabízí širokou škálu funkcí pro tvorbu modelu

Anotace:
Uživatelé mohou snadno zapsat své myšlenky, postřehy, pokyny a požadavky na změnu pomocí dvou typů anotací
      • 2D Anotace
2D anotace jsou vždy zobrazeny v závislosti na orientaci obrazovky a s pevnou velikostí písma.
      • 3D Anotace
Tyto anotace jsou promítnuta do 3D roviny. Tyto texty mají stejné chování jako ostatní subjekty v 3D prostoru.
 
Všechny obvyklé funkce editace textu jsou samozřejmě k dispozici (velikost písma, barvy, orámování, barva pozadí, ...).
 
Povrch:
Tvorba drátových objektů (body, křivky, roviny, oblouky, segmenty ...) může poskytovat další informace a usnadnit měření.
 
Osy:
Uživatelé mohou také vytvářet lokální systémy os pro specifické a orientační účely.
Tento místní systém os může být aktivován jako globální systém os. V tom případě se všechny nově vytvořené náležitosti / měření pracuje v tomto osovém systému.
 
Kompozitní křivky:
Tato novinka, integrovaná do verze 4 umožňuje sloučit několik křivek, které mají být spojeny do jednoho objektu a zachovat originální vlastnosti. Kompozitní křivky jsou také dalším zdrojem užitečných informací jako například délka křivnky, rovinnost, uzavření oblasti.
 
Kontaktujte nás pro další podrobnosti o dostupných funkcích.