WorkXplore - MeasurementsWorkXplore - Measurements on dynamic sectionWorkXplore - Control based on point clustersWorkXplore - Control based on point clusters

Měření

WorkXplore nabízí širokou škálu funkcí pro měření 2D a 3D objektů

Dokonce i nezkušení CAD uživatelé se mohou díky měřícím funkcím rychle dostat k potřebným hodnotám.
 
Funkce zahrnují:
Souřadnice, Vzdálenost mezi body, více možností bodů úchopu, vzdálenost mezi rovinami, povrchy, mnoho příkazů pro výběr roviny, minimální vzdálenosti mezi jakémkoliv skupinami, měření úhlů, automatické nebo 3 bodové měření rádiusů / měření průměru, manuální nebo automatické vkládání měření.
 
Specializované měřicí funkce programu WorkXplore umožňují zkušeným CAD uživatelům obnovit bodové seskupení z 3D měřicího zařízení nebo sond a data rychle porovnat s původní CAD geometrií. Software také umožňuje uživatelům snadno vytvářet soubory kontrolního bodu pro přenos na 3D měřící zařízení nebo NC stroje.
 . 
Měření (souřadnice bodů, úhlů, vzdáleností, poloměrů…) může být exportované do různých formátů.
 
Nástroje měřicí v bodě, vzdálenosti, poloměry a úhly byly nahrazeny dvěma novými funkcemi: Měření na jedné entitě a Měření mezi dvěma entitami. Uživatelé již nebudou muset uvést konkrétní typ měření. Funkce objekt rozpozná a poskytne výsledek. Stále je ovšem možné provádět tato měření manuálním výběrem.
 
Kontaktujte nás pro další podrobnosti o dostupných funkcích.